Шкільна бібліотека Луцького ліцею № 9 є своєрідною частиною освітнього процесу і відіграє важливу роль у досягненні освітньої мети та вирішення завдань, які стоять перед школою щодо інформаційної освіти. Центральний і головний зміст усієї освітньої та виховної діяльності педагогічного колективу, в тому числі і шкільного бібліотекаря, - це розвинута особистість, учень та його інтереси. Саме вони визначають усе життя навчального закладу. Школа для дитини, учитель для дитини, бібліотекар для дитини, а не навпаки.

Бібліотека є інформаційним центром школи, тому вона вчить відшукувати, оцінювати, обробляти і використовувати інформацію, витрачаючи на це мінімум часу. Завдання шкільного бібліотекаря полягає в тому, щоб навчити учня орієнтуватися у безмежному морі інформації. Адже саме у бібліотеці він отримує найпершу інформацію про те, як здійснюється пошук через каталоги і картотеки та як знайти потрібну книгу на полиці.

Інформаційна робота ведеться з урахуванням потреб нових освітніх технологій, вікових та індивідуальних особливостей учнівської молоді. Основну роль тут відіграють усні форми масової роботи – розповіді про роботу бібліотеки, про правила користування книгами та правила їх збереження ефективними технологіями масової роботи нашої бібліотеки є вікторини, конкурси, презентації книг, книжкові виставки.

Розуміючи актуальність даної проблеми, вся робота шкільної бібліотеки побудована на створенні системи формування інформаційної культури читачів. А саме:

  • На популяризації української книги.
  • На формуванні стійких читацьких інтересів, свідомої потреби в читанні, запроваджуванні активних форм інформування.
  • Над підвищенням бібліотечної культури школярів шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних уроків.
  • На наданні інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ на 2022-2027 рр.

Шкільні бібліотеки як обов’язковий структурний підрозділ НУШ є важливим складником сучасного освітнього середовища. Головною метою діяльності шкільних бібліотек є забезпечення якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу та надання допомоги педагогам у всебічному розвитку особистості з глибоко усвідомленою громадською і соціальною позицією, системою наукових знань відповідно до інтересів Української держави.

В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і доступу до інформації у центр дослідження, відкриття, творчості та інноваційної педагогіки.

Основні завдання, які має виконувати шкільна бібліотека сьогодні

1. Інформаційний супровід освітнього процесу. Пошук і підбір для учасників освітнього процесу навчальної, науково-популярної та художньої літератури.

2. Формування в учасників освітнього процесу інформаційної компетентності. Шкільний бібліотекар може стати важливим консультантом для учнів і вчителів з пошуку інформації.

3. Зберігання інформаційних ресурсів, створених у закладі освіти. У бібліотеці можна створити відділ електронних освітніх ресурсів, створених педагогічними працівниками для користування.

4. Створення архіву відео- й аудіоматеріалів про заходи, проведені в закладі освіти, урочисті зібрання, пам’ятні дати. Учасники освітнього процесу будуть мати змогу отримати доступ до учнівських робіт, відео шкільних концертів, фотографій свят, які зберігаються у бібліотеці.

Виконання цих завдань ставить перед бібліотекою нові виклики і потребує гнучких форм роботи та нових підходів в організації бібліотечного простору.

Стратегічні напрями розвитку шкільної бібліотеки та шляхи їх реалізації

1. Удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності та роботи бібліотеки НУШ.

Реалізація напряму передбачає співпрацю та партнерство з Центром професійного розвитку педагогічних працівників, дитячими бібліотеками міста Луцька.

Очікувані результати: Приведення законодавчої бази бібліотеки у відповідність до сучасних потреб розвитку бібліотечної справи та інформаційно-бібліотечного обслуговування.

2. Створення на базі бібліотеки шкільного бібліотечно-інформаційного центру (ШБІЦ).

Реалізація напряму передбачає перехід на автоматизоване бібліотечне обслуговування всіх категорій користувачів, створення і постійне оновлення бази даних медіаресурсів. Можливість забезпечення віддаленого доступу до баз даних бібліотеки. Створення, підтримка та просування інформаційних сторінок бібліотеки в інтернет-мережах.

Очікувані результати: інтеграція бібліотеки у світову мережу освітніх послуг. Збільшення якісних і кількісних показників роботи бібліотеки шляхом залучення віртуальних користувачів.

3. Переструктурування простору бібліотеки на місце, орієнтоване на користувача.

Реалізація напрямку передбачає створення:

- простору натхнення – надихати і стимулювати переживання дитини шляхом організації різних подій, заходів;

- простору навчання – діти зможуть відкривати та досліджувати світ за допомогою відкритого доступу до знань й інформації;

- ігрового простору, з можливістю доступу до інструментів та матеріалів для реалізації власних творчих або інноваційних рішень.

- місце зустрічей з цікавими людьми, письменниками, однодумцями, друзями поза навчанням.

Придбання нових стелажів, робочих столів, що можуть трансформуватись для групової роботи, створення осередків читання з відкритими фондами ілюстрованих книжок та ігор, з низькими столами, м’якими меблями.

Очікувані результати: збільшиться відвідуваність бібліотеки, зручний і мотивуючий простір для навчання і роботи, розширення основних функцій бібліотеки.

4. Підвищення якості та доступності фондів бібліотеки та інформаційних ресурсів педагогічних працівників, слухачів МАН.

Реалізація напряму передбачає систематичний моніторинг книжкового ринку, новин видавничої освітньої галузі та, відповідно, подальше формування фондів бібліотеки згідно з освітньою, науково-дослідницькою місією ЗЗСО № 9 на основі постійної тісної співпраці з МАН України . Ведення обліку запитів та відмов користувачам з метою формування якісного списку документів для придбання (доукомплектування). Впровадження роботи зі створення фонду сучасної наукової та методичної літератури. Моніторинг використання окремих підрозділів фонду та вилучення з фонду непридатних, застарілих за змістом видань. Забезпечення належних умов для фізичного збереження фондів.

Очікувані результати: Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них. Збільшення кількості запитуваних видань і таким чином збільшення читацької аудиторії та рівня задоволення її потреб. Збільшення показника оновлення фонду та його якості.

5. Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек через систему бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації.

Реалізація напряму передбачає подальший розвиток кадрового потенціалу як носія знань, що відповідає завданням бібліотеки НУШ. Удосконалення системи підвищення кваліфікації робітників бібліотеки шляхом її участі у роботі відповідних курсів, тренінгів. Участь бібліотекарів в роботі всеукраїнських і регіональних фахових конференціях і семінарах.

Очікувані результати: Розвиток професійного самоусвідомлення. Підвищення статусу бібліотеки і бібліотекаря як менеджера інформаційних ресурсів. Створення професійної команди для забезпечення високого рівня бібліотечних послуг. Підвищення кваліфікації персоналу бібліотеки в інтерактивній формі.

Важливо не забувати, що сучасна шкільна бібліотека, яка діє як інформаційний центр у закладі освіти, безпосередньо покращує результати навчання, надаючи широкий спектр програм, послуг та ресурсів, які підтримують викладання та навчання.
Кiлькiсть переглядiв: 628

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.