Переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу
Переможці та лауреати міського та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека-2020" м.Луцька: Ігнатоич Н., Камінська А., Труш О., Струк Р., Дахновська О., Карпюк О.
У процесі реалізації загальноосвітніх і виховних функцій шкільна бібліотека здійснює інформаційну підтримку навчальної і освітньої діяльності, прищеплює користувачам навички інформаційної культури. Основними напрямками бібліографічної діяльності шкільної бібліотеки є:

- Створення ДБА (довідково-бібліографічного аппарату);

- Підготовка бібліографічних посібників безпосередньо в бібліотеці;

- Організація бібліографічного обслуговування, яке включає такі процеси:

- довідково-бібліографічне обслуговування (виконання разових читацьких запитів та видача різноманітних довідок);

- бібліографічне інформування (систематична робота, спрямована на задоволення поточних і постійних запитів читачів);

- рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (активне використання бібліотекою рекомендаційних посібників);

- пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань

Усі ці процеси тісно взаємопов’язані й взаємозалежні.

Характер бібліографічного обслуговування педагогів та учнів , його зміст, масштаби зумовлюються завданнями, що їх має вирішувати бібліотека протягом року.

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Довідково–бібліографічне обслуговування полягає у виконанні різноманітних бібліографічних довідок за разовими запитами читачів. Запит приймається в усній або письмовій формі. Бібліографічна довідка містить дані про різні види друкованих документів.

Довідки поділяються на :

Тематичні - запити з конкретної теми. Для підготовки використовуються систематичний каталог, бібліографічні картотеки і видання, довідники, енциклопедії.

Фактографічні - конкретні відомості статистичного , хронологічного характеру. Фактографічні довідки виконуються з використанням енциклопедій, довідників, словників, картотек тощо.

Адресні - довідки про наявність в бібліотеці конкретного видання книги, статті). Виконуються за допомогою каталогів (переважно алфавітного) та картотек.

Уточнювальні - довідки з уточнення відомостей про окремі відсутні або невірно зазначені елементи бібліографічного опису. Виконуються за допомогою алфавітного каталогу, бібліографічних картотек.

Усі типи довідок підлягають обліку за єдиною формою. Тематичні та фактографічні довідки можуть виконуватися письмово. Також бібліотекар надає бібліографічну консультацію — відповідь на разовий запит, що допомагає читачеві здійснювати самостійний бібліографічний пошук.

Фонд виконаних довідок -це частина ДБА бібліотеки, яка являє собою зібрання копій раніше виконаних письмових бібліографічних довідок

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ

У шкільній бібліотеці інформаційно-бібліографічна робота проводиться за двома напрямами:

Інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі, яке сприяє засвоєнню учнями знань з основ наук, розширенню і поглибленню знань, одержаних на уроках, підвищує не лише інтелектуальний, а й духовний розвиток особистості;

Інформаційне забезпечення педагогічного колективу школи.

Для бібліографічного інформування використовуються індивідуальні, групові та масові форми роботи.

БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ЗАНЯТТЯ

Важливим напрямом бібліографічної діяльності є пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань. її ведуть диференційовано, із врахуванням вікових, професійних особливостей читачів і спрямовують на те, щоб навчити їх методики ефективного використання бібліотечних фондів, довідково-бібліографічного апарату, орієнтації в системі бібліографічних посібників. Пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань здійснюють бібліотекарі і вчителі за програмою на уроках позакласного читання, класних годинах, факультативних заняттях, під час роботи гуртків.

На початку нового навчального року школа складає графіки проведення бібліотечно-бібліографічних занять. Учителі-предметники, класні керівники включають теми цих занять до своїх планів роботи.

У пропаганді основ бібліотечно-бібліографічних знань доцільно використовувати: бесіди, лекції, практичні заняття, своєрідні концерти, доповіді та повідомлення учнів, різні види змагань.

Успіх роботи з питань прищеплення учням бібліотечно-бібліографічної грамотності залежить від тісного контакту школи і бібліотеки, батьків, від єдиного планування всієї роботи з книжкою, виховання загальної культури.

ІНФОРМАЦІЙНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

Основну частину систему рекомендаційних посібників становлять універсальні та комплексні посібники. Мета цих посібників – сприяти популяризації роботи бібліотеки, задовольняти запити читачів з широкого кола тем і питань.

У бібліотеці використовують так звані малі форми посібників. Посібниками малих форм прийнято називати бесіди про книги, огляди літератури, книжкові закладки тощо. Основне призначення їх – формувати у читачів тривалий інтерес до систематичного читання, виховувати культуру читання.

Будь-який бібліографічний посібник, складений бібліотекою, має бути насамперед актуальним, з другого боку, він мусить враховувати інтереси читачів конкретної бібліотеки. Тематика намічається, як правило, заздалегідь – ще при складанні плану роботи. Бібліотекар повинен орієнтуватися у проблемах сьогодення, на що треба відгукнутися бібліографічними матеріалами

ЕЛЕКТРОННА ІНФОРМАЦІЯ

Сайт бібліотеки — можливість надання інформації більш широкому колу читачів. На сайті створюються і розміщуються ресурси — дитячі та для сумісної роботи дітей і батьків, для вчителів та для бібліотекарів.

"Дитяча" частина орієнтує дітей у величезному масиві інформаційних ресурсів Інтернет (список відсилок різноманітної тематики на кращі інформаційні сервери і сторінки), розкриває фонд шкільної бібліотеки через віртуальні книжкові виставки та рекомендаційні списки літератури, надає інформацію про всеукраїнські акції: конкурси, вікторини, огляди, які проводять дитячі бібліотеки України спільно з іншими зацікавленими установами. На сайті діти можуть ознайомитись з законодавчими актами про права дитини.

Духовний світ українських дітей представлено в світовому інформаційному просторі через розміщені на сервері зразки літературної і художньої творчості юних, клуби за інтересами.

Друга частина сервера розрахована на дорослого споживача інформації. Це різноманітні матеріали на допомогу вчителю, матеріали з питань підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, відсилки на інформаційні ресурси Інтернет, "батьківські" сторінки.

Підвищення соціальної і інформаційної ролі бібліотек у сучасній освітній діяльності диктує необхідність формування нових методів організації інформаційного простору бібліотеки школи, який реалізується на базі комп'ютерних технологій.
Аналіз бібліотечно-бібліографічних процесів, які відбуваються у шкільних бібліотеках, дає змогу відзначити, що під впливом технічного прогресу сутність процесів змінилася, і це позитивно впливає на діяльність бібліотек.
Кiлькiсть переглядiв: 807

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.